Vizitka podjetja

Naziv:   VETERINA KAMNIK D.O.O.
     
Naslov:   Perovo 20, 1241 Kamnik
ID številka za DDV:   SI54858470
Matična številka:   5958342000
Transakcijski račun:   IBAN SI56 0231 2005 0496 754   (T)   Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
     
Številka vložka v sodni register:   12834300, z dne 30.07.1997
Osnovni kapital:   114.250,01 EUR
Šifra dejavnosti:   75.000 (Veterinarstvo)
Telefon:   01 830 95 77
E-pošta:  

info@veterina-kamnik.si

Zastopa brez omejitev:   mag. Rok Špruk, dr. veterinarske medicine